Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

AutoCenter tietää vastuunsa rekisterinpitäjänä ja käsittelee kerättäviä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaan huolehtien yksityisyyden suojasta ja korkeasta tietoturvasta.


1. Rekisterinpitäjä
Tampereen AutoCenter Oy, Taninkatu 12, 33400 Tampere

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Marko Kuusisto: 0207571111 / marko.kuusisto(ät)autocenter.fi

3. Rekisterin nimi
Tampereen AutoCenter Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietolain 8. §:n mukaiset yleiset edellytykset asiakassuhteen hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot: asiakkaan nimi, henkilötunnus, arvo tai ammatti, osoite, lanka- ja matkapuhelinnumero, faksinumero, sähköpostiosoite, www-sivujen osoite, harrastus, onko asiakas henkilö vai yhteisö, yritys- tai yhteisöasiakkaan yhteyshenkilön nimi, y-tunnus sekä suostumus sähköiseen mainontaan tai sähköisen mainonnan kielto, asiakassuhteen hoitamiseksi tarvittavat autoa ja moottoripyörää koskevat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakaskontakteissa kerääntyvät tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Paperiaineisto säilytetään ulkopuolisilta suojassa olevissa arkistokaapeissa, minkä jälkeen ne tuhotaan silppurissa. Tietojärjestelmään tallennetut tiedot ovat palomuureilla ulkoapäin suojatussa verkossa.


 

Noudatamme henkilötietolain 26 §:n mukaista oikeutta tarkistaa tietoja.