Tampereen AutoCenter Oy on päivittänyt tietosuojakäytäntöjään vastaamaan 25.5.2018 voimaan astunutta tietosuoja-asetusta.

Yhtiö ymmärtää vastuunsa rekisterinpitäjänä ja käsittelee kerättäviä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja asetusten mukaan huolehtien yksityisyyden suojasta ja korkeasta tietoturvasta.

1. Rekisterinpitäjä
Tampereen AutoCenter Oy, Taninkatu 12, 33400 Tampere

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Marko Kuusisto: 020 757 1110 / autocenter(ät)autocenter.fi

3. Rekisterin nimi
Tampereen AutoCenter Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn edellytykset ja tarkoitus
Tampereen AutoCenter Oy käsittelee henkilötietoja henkilötietolain pykälän 8 kohtien 4 ja 5 antamin edellytyksin.  Asiakasrekisterimme koostuu siten henkilötiedoista, jotka olemme saaneet sinulta itseltäsi esim. koeajon, kaupan, huollon tai niihin liittyvien tarjousten tekemisen yhteydessä.
Henkilötietoja voidaan kerätä myös edustamiemme merkkien maahantuojien keskitetyistä asiakastietojärjestelmistä (Inchcape Motors Finland Oy, Oy BMW Suomi Ab, Bergé Auto Nordics Oy, K-Auto Oy, Veho Oy Ab). Rekisterinpitäjänä emme käsittele tai hanki henkilötietoja yksityisistä rekisteripalveluista tai alan palveluntarjoajilta. Yksittäisiä mainos- ja markkinointikampanjoita varten voimme hankkia henkilötietoja em. tietolähteistä, mutta näitä tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriimme.  Samoin ostamme markkinointiviestinnän palveluita asiantuntijayrityksiltä, mutta asiakasrekisterissämme olevia henkilötietoja ei luovuteta heille tässä yhteydessä.

5. Asiakasrekisterin tietosisältö
Asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot riippuvat asiakas- ja/tai palvelusuhteen laajuudesta sekä yhtiön toimintaan säätelevistä viranomaismääräyksistä. Laajimmillaan asiakasrekisterissämme käsitellään seuraavia tietoja: asiakkaan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, arvo tai ammatti, osoite, puhelinnumero, faksinumero, sähköpostiosoite, yritys- tai yhteisöasiakkaan yhteyshenkilön nimi sekä suostumus sähköiseen mainontaan tai sähköisen mainonnan kielto. Em. tietoja saatetaan luokitella henkilön omistaman ajoneuvon tai palvelusuhteen tyypin mukaan. Lisäksi järjestelmässämme käsitellään henkilöiden omistamiin ajoneuvoihin liittyviä tietoja.

6.  Henkilötietojen käyttö
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, viestintään, markkinointiin ja viranomaisvelvoitteiden täyttämiseen.  Markkinointiviestintämme perustuu suostumukseen ja  voit milloin tahansa perua suostumuksesi tai vaatia markkinointiviestintäkieltoa lähettämällä sähköpostia kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. Sähköisiin suoramarkkinointiviesteihimme on aina kuvattu miten tilauksen voi peruuttaa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Yhtiö ei luovuta tietoja kenellekään Euroopan talousalueen ulkopuolella.Voimme luovuttaa tietojasi viranomaisille velvoitteiden täyttämiseksi ja tarvittaessa luovutamme tietojasi esim. vakuutuslaitoksille ja pankeille vakuutushakemusta ja luottohakemusten yhteydessä sekä muiden velvoitteiden täyttämiseksi. Mikäli ostat auton tai huollatat autoasi meillä, voivat edustamiemme merkkien autonvalmistajat / maahantuojat edellyttää yhtiöltämme henkilötietojesi luovuttamista esim. takuukäsittelyyn tai markkinointiin liittyen (Inchcape Motors Finland Oy, Oy BMW Suomi Ab, Bergé Auto Nordics Oy, K-Auto Oy, Veho Oy Ab).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys
Sähköiset asiakastiedot tallennetaan omalla serverillämme olevaan suljettuun ja korkeatasoisesti tietosuojattuun tietokantaan. Järjestelmä on salasana suojattu ja niihin on pääsy ainoastaan henkilöillä, joiden työ edellyttää asiakastietojen käsittelyä. Nämä henkilöt on perehdytetty tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviin asioihin. 
Paperiaineisto (esim. kauppakirjat, osamaksusopimukset ja koeajoluvat) säilytetään ulkopuolisilta suojassa olevissa lukituissa arkistokaapeissa lakien ja viranomaisvaatimusten mukaisen ajan. Hävitettävät henkilötietoja sisältävät paperiaineistot säilytetään tietoturva-astiassa ja niiden tuhoamisesta vastaa alan asiantuntijayritys. Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta. 

9. Rekisteröidyn oikeudet
Asiakasrekisterissämme olevalla henkilöllä tai yhteisöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Markkinointikirjeessämme on linkki, josta asiakas voi halutessaan perua uutiskirjeen tilauksen.

Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.