Ympäristöpolitiikkamme ja tavoitteemme

Autoilun päästöjen ja ympäristökuormituksen vähentäminen on yksi keskeisistä tavoitteistamme. Laajennamme sähkö- ja hybridiautojen valikoimaa jatkuvasti ja korjaamotoiminnoissamme huomioimme kattavasti ympäristönäkökulmat.

Noudatamme ympäristösuojeluohjeita sekä viranomaisten ja kunnan asettamia yksityiskohtaisia ympäristönsuojeluohjeita. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti huomioiden ympäristönäkökohdat ja pyrimme vähentämään luonnolle aiheutuvaa, toiminnastamme syntyvää jätekuormitusta.

Toimintaamme ohjaa meille myönnetyt ISO 9001 ja ISO 14001 -laatusertifikaatit.

Seuraamme huolellisesti muuttuvaa lainsäädäntöä sekä ympäristönsuojeluun liittyviä asiakkaiden ja yhteiskunnan odotuksia. Noudatamme aina voimassa olevia lakeja ja asetuksia ja sen lisäksi toteutamme vapaaehtoisesti ympäristön kannalta järkeviä ratkaisuja, jotka ovat toiminnassamme teknisesti ja taloudellisesti mahdollisia toteuttaa.

Pyrimme ehkäisemään jätteiden syntyä ja suoritamme jätteiden lajittelun heti syntypaikalla ja teemme yhteistyötä ympäristötietoisten tavarantoimittajien kanssa.

Päämääränämme on parantaa työturvallisuutta ja aikaansaada työviihtyvyyttä järjestelmällisellä siisteyden ja jätehuollon hallinnalla sekä ohjata kaikki hyötykäyttökelpoinen jäte jatkokäsittelyyn.

Siisteyden ja jätehuollon toimivuus ja työturvallisuus varmistetaan työnsuojeluorganisaation toimesta. Ympäristövastaava kokoaa ympäristöohjelman mukaisen vuosiraportin ja vertaa toteutuneita aikaisempiin vuosiin. Samalla tarkistetaan uudet hyötykäyttöön ohjatut jäte-erät ja niistä syntyneet säästöt. Saatuja tuloksia vertaillaan myös alan keskiarvolukuihin.

Henkilökuntaa ohjataan ja koulutetaan suorittamaan jätteiden lajittelua sovittujen määräysten mukaisesti.